Във връзка с реализирането на дейностите по Проект BG05M90P001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M90P001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”:


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ

I. Разпределение и изисквания за заемане на длъжностите:

1. Дейност: „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания";

2. Дейност: „Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция за здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията”..

II. Позиции и изисквания за заемане на длъжностите:

> СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ;                                 ПОКАНА;       АВТОБИОГРАФИЯ;

> МЕДИАТОР;                                                   ПОКАНА;       АВТОБИОГРАФИЯ;


Заинтересованите лица следва да изпратят професионална биография с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, не по-късно от

17.00 ч. на 15.03.2019г.

Заинтересуваните лица .могат да получат допълнителна информация    на    адрес    гр.

Вълчи дол пл. „Христо Ботев” №1 всеки работен ден (понеделник -    петък)    от    08,00    до

17.00 часа.

Документите могат да се изпращат:

-    по електронен път на адрес: oba Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

-    на хартия на адрес: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1

III. Подбора на кандидата протича в два етапа:

• Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания;

• Събеседване;

До по — нататъчно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.
‘Мн&сстира във вашето {гьдеще!

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси "2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Additional information