I. Разпределение н изисквания за заемане на длъжностите:

1. Дейност: „Ранна интервенция на уврежданията";

2. Дейност: „Семейно консултиране и подкрепа, включително работа с родители и децата, дейности за семейно планиране, и индивидуални работа, индивидуални работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детската градина“’.

И. Позиции и изисквания за заемане на длъжностите:

> ПСИХОЛОГ
...

Прочети повече...


Покана;

Автобиография.

 

Additional information