Днес. 21.08.2018г. съгласно заповед № 930/09.08.2018г. на Кмета на Община Вълчи дол за извършване на проверка на представените документи за съответствие и провеждане на събеседване с потенциалните кандидати за заемане на длъжностите за дейностите по проект „Подкрепи ме, за да успея" по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси " 2014-2020 комисия в състав...
Прочети повече...

Additional information