На основание чл.133, ал.4 и чл.137, ал.6 от ЗПФ и във връзка с ФО-2/2015 г. на МФ, Община Вълчи дол, публикува на интернет страницата си месечния отчет за изпълнението на бюджета на Община Вълчи дол за периода:

 

 

От 01.12 до 31.12;

От 01.11 до 30.11;

От 01.10 до 31.10;

От 01.09 до 30.09;

От 01.08 до 31.08;

От 01.07 до 31.07;

От 01.06 до 30.06;

От 01.05 до 31.05;

От 01.04 до 30.04;

От 01.03 до 31.03;

От 01.02 до 28.02;

От 01.01 до 31.01;