На основание чл.133, ал.4 и чл.137, ал.6 от ЗПФ и във връзка с ФО-2/11.02.2014 г. на МФ, Община Вълчи дол, публикува на интернет страницата си месечния отчет за изпълнението на бюджета на Община Вълчи дол за периода:

От 01.01 до 31.12;

От 01.01 до 30.11;

От 01.01 до 31.10;

От 01.01 до 31.09;

От 01.01 до 30.08;

От 01.01 до 31.07;

От 01.01 до 30.06;

От 01.01 до 31.05;

От 01.01 до 30.04 ;

От 01.01 до 31.03;

От 01.01 до 28.02;

От 01.01 до 31.01;


Additional information