Докладна  записка от инж. Пенка Йорданова – кмет на Община Вълчи дол, относно приемане бюджета на Община Вълчи дол за 2014 година. Прочети... 

Справка за разпределение на субсидията за 2014 година по читалища. Прочети...

 Приложения към Бюджет 2014. Прочети...

Бюджет за 2013;

 

 

 

Additional information