На основание чл.133, ал.4 и чл.137, ал.6 от ЗПФ и във връзка с ФО-3/29.01.2018 г. на МФ, Община Вълчи дол, публикува на интернет страницата си месечния отчет за изпълнението на бюджета на Община Вълчи дол за периода:

 

 

За четвърто тримесечие 2019;

За м. ноември;

За м. октомври;

За трето тримесечие 2019;

За м. август;

За м. юли;

За второ тримесечие 2019;

За м. май;

За м. април;

първо тримесечие 2019;

За м. февруари;

За м. януари;

 

Additional information