Проект за наредба

 за определяне размера на местните данъци на територията на община Вълчи дол.

Прочети повече...


Докладна записка

От инж.Пенка Димитрова Йорданова, кмет на Община Вълчи дол

Относно:Промени в  „Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Вълчи дол”.

Прочети повече...


Проект за наредба за управление, стопанисване и ползване на  земи от общинския поземлен фонд

 Прочети повече...


Докладна записка

от инж. Пенка Йорданова - кмет на Община Вълчи дол

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество

Прочети повече...


Докладна записка

 от инж. Пенка Йорданова - кмет на Община Вълчи дол

 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за управление, егопанисванс и ползване на земи от общинския поземлен фонд

Прочети повече...


Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на общински дълг от Община Вълчи дол Прочети повече...


Изменение и допълнение на наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Прочети повече...


Проект за изменение и допълнение на "Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Вълчи дол". Прочети повече...


Проект за изменение и допълнение на "Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на територията на община Вълчи дол". Прочети повече...


Програма заразвитие на туризма на територията на община вълчи дол ;


Наредба за интегрирано управление на отпадъците и опазване на околната среда;


Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община Вълчи дол;


Наредба за управление на общинските пътища;


Наредба за противопожарна охрана пожарогасителна и аварийноспасителна дейност;Наредба за действие при бедствия и аварии;


Наредба за символиката на Община Вълчи дол;


Наредба за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол;

Приложение 1 към Наредба за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол;

Приложение 2 към Наредба за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол;  За да прочетете документа е необходимо да имате инсталиран Adobe Reader, който може да изтеглите оттук.

Additional information