Централна избирателна комисия

 

ЗАПОВЕД  №1212/09.11.2015 г.

На основание чл.44,ал.1,т.8 и ал.2 от ЗМСМА, разпоредбите на ИК- чл.186,ал.З и чл.472,ал.1 и във връзка със Заповед № 1027/23.09.2015г. на ВрИД Кмет на Община Вълчи дол и приключилата кампания по произвеждане на избори за Общински съветници и кметове и Национален референдум на 25 октомври 2015 година-1 тур и 01 ноември 2015г.-II тур

НАРЕЖДАМ:

1. На основание чл.186,ал.З от Изборния кодекс в срок до седем дни след деня на изборите на 25.10 2015г./01.11.2015г. партиите и коалициите да премахнат поставените от тях агитационни материали по повод вече приключилите избори.

2. Задължавам кметовете на кметства и кметски наместници да проконтролират премахването на поставените агитационни материали и при неизпълнение на задължението по чл.186, ал.З от Изборния кодекс да съставят Актове за установяване на нарушението на лицето представляващо партията или инициативния комитет, или на лицата които представляват дадената коалиция..

3. За територията на гр.Вълчи дол задължението по т.2 от настоящата заповед да се изпълни от оправомощените за актосъставяне лица.

4. Задължавам длъжностните лица, на които е вменено задължението да обявят публично настоящата заповед чрез публикуване на официалната интернет страница на Община Вълчи дол, поставяне на информационното табло пред сградата на общината, връчване на кметовете и кметските наместници и изпращане до представителите на партиите и коалициите, участвували в избортана кампания в Община Вълчи дол.

Прочети повече...

 

Заповед №1129 /21.10.2015  във връзка с опазване на обществения ред при произвеждането на Избори за Общински съветници и кметове и Национален референдум на 25 октомври 2015 година;

Заповед №1128 /21.10.2015 относно промяна на адрес на избирателна секция;

 Списък на заличените лица от избирателните списъци за за произвеждане на избори за Общински съветници и кметове на 25.10.2015;

 Списък на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25.10.2015;

ЗАПОВЕД №  1027 / 23.09.2015г. относно местата за поставяне на агитационни материали- афиши, плакати и др.

  ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК  за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. Секция № 012,  Михалич и Кракра- кметство Михалич;

  ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК  за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. Секция № 001, гр.Вълчи дол;

  ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I  за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. Секция № 012,  Михалич и Кракра- кметство Михалич;

  ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I  за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. Секция № 001, гр.Вълчи дол;

  Ппокана за провеждане на консултации за съставяне на СИК (секционни избирателни комисии) за провеждане на избори за общински съветници и кметове на 25
октомври 2015 година;

Заповед №942 за образуване на избирателни секции;

Покана за провеждане на консултации за съставяне на ОИК за провеждане на избори за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 година;

Кметски наместничества в Община Вълчи дол, обл.Варненска, които придобиват статут на кметства;

 

 

 

Additional information