Покана за представяне на индикативна оферта

Във връзка с отворена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...

  • ...Приоритетна ос І: “Добро управление”... Прочети...
  • ...„Ефективна координация и... Прочети...
  • ..."Административен капацитет”... Прочети...

Additional information