Дом за възрастни хора с умствена изостаналост - Оборище

  • Печат

В специализираната институция е осигурено 24 часово медицинско обслужване. За здравето на потребителите в ДВХУИ с. Оборище полагат грижи старша сестра и 6 медицински сестри. Имат личен лекар и стоматолог. Два пъти в седмицата, потребителите се посещават от психиатър и психолог. При нужда се осъществява консулт с необходимия специалист.


Прочети още...

Фотогалерия