Отчет за изпълнението на Програмата за ООС 2020 г;
 
 
 
 
 

 НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ;

 

Наредба за управление на отпадъците на община Вълчи дол;
 
 
 
 

Отчет по изпълнение на  ПУО за 2019 г.

 

 Отчет по Програмата за ООС - 2018 г.
 
 
Отчет по Програмата за УО - 2018 г.
 
 
Отчет по Програмата за ООС - 2017 г.
 
 
Отчет по Програмата за УО - 2017 г.
 
 

Актуализирана програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Вълчи дол - 2016-2019 г.;

 

Наредба за управление на отпадъците на община Вълчи дол;

 

Отчет по Програмата за ООС 2016 г.

 

ОТЧЕТ по изпълнението на Програмата за УО 2016 г.

 

Програма за управление на отпадъците на територията на община Вълчи дол за периода 2014-2020 г.

 

Разработване на Програма за опазване на околната среда на Община Вълчи дол 2014 - 2020 г.