Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс за назначаване на главен архитект в общинска администрация - Вълчи дол

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол № 1/29.04.2021 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № 438/28.04.2021 г. на ЗА Кмета на Община Вълчи дол, за длъжността Главен архитект се допуска до участие в конкурса следният кандидат...

Прочети повече...

Допълнителна информация