ЗАПОВЕД № 327/31.03.2021 г.

На основание ял. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и Заповед №РД-01-194/30.03.2021г. на Министъра на здравеопазването

Община Вълчи дол, считано от 01.04. 2021 г. до 30.04.2021 г:

1. До 11.04.2021 г. се преустановяват присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) в училищата. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл.105, ал.6 и 115а, ал.1,4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование...

Прочети повече...

 

 

Допълнителна информация