3 А П О В Е Д №355/02.04.2021г.

На основание чл.44,ал.1,т.1,т.4 и ал.2 от ЗМСМА, чл.18,ал.1 от Изборния кодекс, чл.12,ал.2,т.2 от Закона за събранията, митингите и манифестациите и с оглед запазване на обществения ред и осигуряване на условия за нормално и спокойно протичане на Изборите за Народни представители на 04 април 2021г.
НАРЕЖДАМ:

1.    Забранявам продажбата и употребата на алкохол и спиртни напитки в обектите за търговия и обслужване, заведенията за обществено хранене и другите обществени места на територията на Община Вълчи дол за времето от 00:00 часа до 20:00часа на 04.04.2021година.

2.    Забранявам провеждането на всякакви масови мероприятия на открито, създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред на територията на Община Вълчи дол на 03.04.2021 година и 04.04.2021 година.

3.    Забраната по т.1 от настоящата заповед не се отнася за обществени заведения, в които ще се провеждат предварително насрочени семейни и обредни ритуали (сватби, кръщенета и тъжни обреди), за които има предварително уведомление до общината.

Копие от настоящата заповед да се връчи на срещу подпис на управителите на търговски обекти за сведение и изпъление; на Кметове и Кметски наместници и да се публикува на интернет страницата на Община Вълчи дол.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Началника на Полицейски участък-гр.Вълчи дол.

 Прочети повече...

 

Допълнителна информация