ДО

ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 46-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Партия „Има такъв народ"

Коалиция „ГЕРБ-СДС"

Коалиция „БСП за България"

Партия „ДПС"

Коалиция „Демократична България-Обединение"

Коалиция „Изправи се! Мутри вън!"

ДО

ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, КОИТО ИМАТ ИЗБРАНИ С ТЕХНИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЧЛЕНОВЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ

ОТНОСНО: Покана за провеждане на консултации за сформиране на Секционни избирателни комисии (СИК), при провеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители в Община Вълчи дол на 14 ноември 2021 година
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с произвеждане на Избори за Президент и Вицепрезидент на Републиката и за Народно събрание на 14.11.2021г. и на основание чл. 91 от Изборния Кодекс и във връзка с чл.92, чл.96, §1,т.10 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, Решение №644-ПВР/НС от 29.09.2021г. на ЦИК и Решение №14 от 03.10.2021г. на РИК-Варна Ви каня на консултации за определяне състава и ръководството на Секционни Избирателни Комисии в Община Вълчи дол на 08.10.2021г.(петък) от 10.00 часа в Заседателна зала -етаж 1 в сградата на Община Вълчи дол-гр.Вълчи дол, пл."Христо Ботев" №1.

При провеждане на консултациите следва да представите :

1.    Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа: имената и ЕГН на предложените лица; длъжността в комисията, за която се предлагат; образование.

специалност; партия или коалиция, която ги предлага,телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 02.09.2021г.; или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 46 то Народно събрание. С тях се удостоверяват пълномощията на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

3. Пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;

4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

Информацията по т.1 и т.4 следва да се представи на хартиен носител или сканирана на е-поща: oba Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок до 16,30 часа на 11.10.2021 година(понеделник).

Изискванията, които следва да се спазват в предложенията за съставите на СИК подробно изложени в Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021г. на ЦИК.

С Решение №14 от 03.10.2021г. РИК-Варна е определила броя членове на СИК в Община Вълчи дол при провеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени за 14 ноември 2021 година, както следва:.

1.за секции с до 500 избиратели включително - по 7 члена в СИК ( 19 секции по 7 члена);

2.    за секции с над 500 избиратели включително - по 9 члена в СИК ( 6 секции по 9 члена);

Настоящото уведомление се публикува на сайта на Община Вълчи дол -

https://www.valchidol-bq.com
С уважение, /П,П/

Пепа Пенчева

ВрИД Кмет на Община Вълчи дол с/но Решение №573/16.06.2021г.

Additional information