На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и Заповед № РД-01-743/31.08.2021г. на

Министъра на здравеопазването
НАРЕЖДАМ:
Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община Вълчи дол, считано от 01.09.2021г. до 30.11.2021г.:
1. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва...

Прочети повече...

 

Additional information