ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

обявява ПОДБОР НА ПСИХОЛОГ за извършване на супервизия на работещите по проекта

 

  1. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА ДЛЪЖНОСТ:

 

  1. Психолог, на граждански договор, 4 часа месечно – 1 бр. 
    • Основни функции:

Прочети повече...

   Декларация лични данни персонал;

    Заявление за участие супервизия;

 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Additional information