На тридесетото редовно заседание на Общински съвет – Вълчи дол Васил Василев бе удостоен със званието „Почетен гражданин на град Вълчи дол”.

Общинските съветници гласуваха  с пълно единодушие „за” заради заслугите на дългогодишния кмет на общината в областта на обществено-политическия, стопанския, културния и спортен живот и приноса му за благоустрояването на град Вълчи дол и населените места в общината.

Така той  стана осмият носител на званието „Почетен гражданин на град Вълчи дол”. Останалите удостоени с него са Петко Сираков, д-р Димитър Златев, Георги Чапкънов, проф.д-р Станко Киров, Георги Иванов Георгиев, Тошко Янев и Йордан Денев.

Васил Василев заема длъжността „Кмет на община Вълчи дол” в продължение на повече от 12 години. 

 

Additional information