ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция BG05FMOP001-5.001

„3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID -19”

 

 

            След входирано искане от страна на ръководството на Община Вълчи дол, на 24.09.2021г. е подписан анекс към Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001-0114-C02 по проект„Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Вълчи дол” с управляващия орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, с което се удължава срока за предоставяне на социалната услуга до 10.12.2021г.

Подписаният анекс урежда следните промени в договора:

     - Срок за изпълнение на договора – продължителността на предоставяната услуга  се удължава до 10.12.2021г.

       - Общата стойност на проекта става 140 778,00 лв.

Проект „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Вълчи дол“ финансиран от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU е част от целенасочената социална политика, която Община Вълчи дол развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация. Главната цел на проекта e подкрепа на уязвими граждани на Община Вълчи дол, които не са в състояние сами да осигурят прехраната си в условията на извънредна епидемична обстановка, предизвикана от заболяването COVID-19.

 

 

Additional information