Подаденият през м. август 2021г. проект на Община Вълчи дол „Пълноценна социализация на ученици в Община Вълчи дол“ е одобрен за финансиране по Конкурсна процедура 33.20-2021, приоритет 3 „Реализиране на ефективна образователна интеграция и пълноценна социализация и пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства чрез осъществяване на дейности за мобилност на ученици, учители и родители“ на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/...

 Прочети повече...