Общинска администрация Вълчи дол Ви напомня че крайният срок за подаване на:

  •   заявление от избиратели с трайни увреждания, желаещи да гласуват с подвижна избирателна кутия;
  •   заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място;
  •   заявление от избирател, който желае да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес;

 относно провеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, изтича на 30.10.2021 година.

 Ако не сте подали съответният вид заявление през работно време, може да направите това до 18,00 часа на 30 октомври 2021 година (събота) на тел. 0893314549-Йорданова