На 25.11.2021г. от 10:00 часа в сградата на ОбА Вълчи дол - заседателна зала, ет.1, Комисията за събеседване с кандидати за асистенти за включване в механизма Лична помощ в Община Вълчи дол, ще проведе заседание за провеждане на събеседване с подалите заявление – декларация през м. ноември 2021г.

 

Additional information