В навечерието на най-българския празник -       24 май -  Деня на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и в изпълнение на Дейност 4 по Проект „Пълноценна социализация на ученици в Община Вълчи дол“, финансиран от  Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ ученици от ОУ „Климент Охридски“, с. Стефан Караджа посетиха Двора на кирилицата в гр. Плиска.

Първото, което се разкри пред погледа на прекрачилите любопитни ученици входа на Двора на кирилицата, са високите над 2 м букви от кирилската азбука.

С интерес разгледаха галерията от картини, които разказват с образи най-важните моменти от събитията, свързани с покръстването на българите, създаването и приемането на кирилицата от славянския свят.

“Крепост Кирилица” се издига като защита от инвазията на латинския свят и като страж, който пази културните постижения, създадени на кирилица. Влизайки в залата на първия етаж на Крепостта, посетителят прекрачва границите на времето и се оказва в средновековната атмосфера на буквосътворението. Тук оживява историята на писмеността. Широки външни каменни стъпала отвеждат към втория етаж на Крепостта. Историческият разказ продължава с най-славните владетели, превърнали Първата българска държава в непобедима европейска сила.

Истински възторг предизвика красотата на восъчните фигури.

Приключението приключи с разглеждане на Алеята на писателите изградена от  80 бюстa на творци – чест и гордост за националните култури, използвали кирилската писменост като път към умовете и сърцата на читателите, както и “стената на барелефите”. На нея за сега присъстват образите на 14 автори от 10 националности, създали незабравими произведения не само за възрастни, а и за деца. С тях малките читатели за първи път сричат буквите на своя език, научават думите родина, мама, бащина стряха, любов…

Изпълнението на дейността е стъпка към постигане на основната цел на проекта, а именно пълноценна социализация.


„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ и Бенефициентът носи цялата отговорност за

съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ“.

 

Additional information