В навечерието на най-българския празник -       24 май -  Деня на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и в изпълнение на Дейност 4 по Проект „Пълноценна социализация на ученици в Община Вълчи дол“, финансиран от  Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ ученици от ОУ „Климент Охридски“, с. Стефан Караджа посетиха Двора на кирилицата в гр. Плиска.

 Прочети повече...

 


„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ и Бенефициентът носи цялата отговорност за

съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ“.

 

Additional information