От края на месец септември екипът на ЕНЕРГО-ПРО промени досегашната организация на отчитане на потребената електроенергия.
За Вас новият начин на отчитане ще осигури по-добра възможност за следене на разходите, тъй като от месец октомври периодът на отчет на стопанските клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа ниско напрежение, се променя с цел да обхваща един пълен календарен месец. Прочети повече...

Additional information