ПРОДЪЛЖАВА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА ПРИЕМНА ГРИЖА В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

 

            Продължава предоставянето на услугата приемна грижа в община Вълчи дол до края на месец май 2014. Услугата се осъществява благодарение на проекта „И аз имам семейство”, който община Вълчи дол изпълнява от 2011 г. Проектът се реализира в изпълнение на Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата в Република България" и Плана за действие за нейното изпълнение. Проектът „И аз имам семейство” е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.11 „Приеми ме”, която се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане в партньорство с 82 общини на територията на цялата страна, включително и община Вълчи дол.

            До момента в приемни семейства са били настанени 14 деца, утвърдени са 10 приемни семейства, има едно приемно семейство, чакащо одобрение и 2 семейства са се отказали от участие в проекта.

Ако и Вие желаете да станете приемен родил и да помогнете на дете в нужда, заповядайте в сградата на община Вълчи дол на 3 етаж, стая 303, където с радост ще Ви разкажем повече за услугата, за начина на работа и за подкрепата, която можем да предоставим.

Каква подкрепа ще получавате като приемен родител?

- обучение от специалисти в областта на приемна грижа;

- непрекъсната подкрепа и консултации от социален работник;

- приемните родители могат да посещават група за подкрепа, за да споделят преживяванията си и да си помагат;

- съдействие и подкрепа в случаите, когато приемното дете поддържа контакт с родното си семейство;

- ежемесечна финансова помощ за издръжка на детето, която е различна в зависимост от неговата възраст. В случаите, когато детето има специални здравословни нужди или е с увреждане, се получава и допълнителна финансова помощ;

- финансово възнаграждение за професионалните приемни родители.

 

Additional information