УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

     На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, каня гражданите на общината за представяне  и обсъждане Отчета за касовото изпълнение на бюджета  на Община Вълчи дол за 2013г. Обсъждането ще се проведе от 14.00 часа на 20.03.2014г. в заседателната зала   в сградата на Общинска администрация гр.Вълчи дол.

    Председател ОбС:  В. Василев

Additional information