На 27-ми март от 13:00 часа се проведе благотворителен концерт с участието на ученици от СОУ „Васил Левски“ – град Вълчи дол. Концертът бе организиран с цел подпомагане на дейността на клуб „Млад мениджър“ и осигуряване на средства за летен лагер на децата със специални образователни потребности. На събитието присъстваха кметът на община Вълчи дол, инж. Пенка Йорданова, кметовете и кметските наместници на населените места от общината, както и Общински съвет – Вълчи дол.