Община Вълчи дол кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите "Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа на родители на бебета и деца до 3 годишна възраст” (позиция социален работник) по Проект „Подкрепи ме. за да успея”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 Вв) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално    включване. Подробна    информация    за Проекта    за социално включване може да бъде намерена на електронната    страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip.

Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес http://www.valchidol-bg.com Позиции:


СОЦИАЛЕН РАБОТНИК;          МЕДИАТОР;        МЕДИЦИНСКА СЕСТРА;

ЛЕКАР-ПЕДИАТЪР;                АКУШЕРКА;         ПСИХОЛОГ;

ЛЕКАР-ГИНЕКОЛОГ;               ЮРИСТ;             СОЦИАЛЕН РАБОТНИК.


 Удължен е срокът за подаване на документи  за специалисти, който ще предоставят услугата "Ранна интервенция на уврежданията" по проект "Подкрепи ме, за да успея" на община Вълчи дол до 28.09.2014г. 16,30ч.

Община Вълчи дол кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите по Проекта за социално включване по Проект „Подкрепи ме, за да успея“ в услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи класове” за позиция:

СОЦИАЛЕН РАБОТНИК СОЦИАЛЕН ПЕДАГОГ;                     МЕДИАТОР.


Община Вълчи дол кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите по Проекта за социално включване по Проект „Подкрепи ме, за да успея“ за позиция:

СОЦИАЛЕН РАБОТНИК - КООРДИНАТОР.


Община Вълчи дол набира специалисти за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца", която ще предоставя в Общностен център за деца и семейства- гр. Вълчи дол по проект "Подкрепи ме, за да успея", финансиран от Световната банка чрез МТСП, фонд Социално включване.

МЕД.СЕСТРА;                        МЕДИАТОР;                          ПЕДИАТЪР.


 

Община Вълчи дол набира специалисти за предоставяне на услугата "Ранна интервенция на уврежданията", която ще предоставя в Общностен център за деца и семейства- гр. Вълчи дол по проект "Подкрепи ме, за да успея", финансиран от Световната банка чрез МТСП, фонд Социално включване.

ЛОГОПЕД;                        МЕДИАТОР;                          ПEДИАТЪР;

ПСИХОЛОГ;                      РЕХАБИЛИТАТОР;                СОЦИАЛЕН РАБОТНИК;

СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ.

 

Additional information