ОБЩИНСКА   СЛУЖБА  ПО  ЗЕМЕДЕЛИЕ

ВЪЛЧИ    ДОЛ

 

 О Б Я В А

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

 

НА 13.03.2015г./петък/ от 10 часа в актовата зала на СОУ ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ ще се проведе разяснителна кампания във връзка с Интегрираната Система за Администриране и Контрол / ИСАК / със земеделските производители от община Вълчи дол, община Суворово и община Девня.

                                              Телефон за връзка: 0879547396

Additional information