Във връзка с усложнената пожарна обстановка на територията на страната, вследствие на високите температури и наличието на суха растителност, опасността от възникване на пожари в земеделските и горски територии е изключително висока.

Предпоставка за възникване на пожари е почистването на земеделски земи от техните собственици и арендатори. Съгласно чл. 41а от Закона за опазване на земеделските земи (3033), ползвателят на земеделска земя, на която е извършено изгаряне на стърнища и други растителни отпадъци, се наказва е глоба от 1500 до 6000 лева. При повторно нарушение наказанието е от 2000 до 12000 лева, като наказателното постановление се издава от кмета на общината или от оправомощено от него лице.    .

В изпълнение на чл. 65, ал.1, т.1 и т.З от Закона за защита при бедствия, дадените указания с писмо per. № 812100-27457/14.08.2015 г. от г-жа Румяна Бъчварова, Зам. министър-председател и Министър на вътрешните работи, кметовете на общини в най-кратък срок да изпълнят следното:

1. Да засилят контрола в земеделските територии за спазване на изискванията на ЗЗБ и 3033, като проведат превантивни мерки за недопускане или намаляване на риска от пожари.

2. Да извършат инструктаж за правилата и нормите по осигуряване на пожарна безопасност и проверят готовността за действие на гасаческите групи към кметствата.

3. При констатиране на нарушения на 3033 от собствениците (арендаторите, ползвателите) на земеделски земи, за наложените санкции да уведомяват писмено Областна администрация - Варна.

4. Да организират по места денонощна телефонна връзка с органите по пожарна безопасност и защита на населението, за своевременно информиране в случай на пожар.

5. При възникване на пожар в горите и земеделските земи, създаваща непосредствена заплаха за населението, инфраструктурата и околната среда, незабавно да уведомят Оперативен център при РД „ПБЗН“ - Варна.


Сл. телефон - 052- 615 112    Факс: 052-627- 112
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.