Уважаеми съграждани,
    Стартира проект „Реконструкция на канализационната и подмяна на водопроводната мрежа в град Вълчи дол, със следния обхват: ул. „Г. Димитров“, ул. „Трети март“, ул. „Бузлуджа“, ул. „Хаджи Димитър“ и ул. „Васил Коларов“, финансиран от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/, с разрешение за строеж №6/22.05.2014 година.
Проектът включва реконструкция на канализационна, подмяна на водопроводна мрежа и възстановяване на настилка от плочки и асфалтова настилка.
Общинска администрация предварително се извинява за временните неудобства, причинени от ремонтните дейности във връзка с проекта.

Additional information