За втори пореден път Община Вълчи дол бе отличена с Етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа. Церемонията по награждаването на  общините-отличници се състоя в рамките на XII Годишна среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в Република България.

Временно изпълняващият длъжността кмет на община – Мерткан Ибрямов получи кристалния дванадесетостен – символизиращ 12-те принципа на добро управление от министъра на регионалното развитие и благоустройството - Николай Нанков.

Присъждането на престижното звание става след обстоен анализ на прилагането в общинската администрация на 12-те принципа за добро демократично управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа - честно провеждане на избори, представителност и гражданско участие; отзивчивост; ефикасност и ефективност; откритост и прозрачност; върховенство на закона; етично поведение; компетентност и капацитет; иновации и отвореност за промени; устойчивост и дългосрочна ориентация; стабилно финансово управление; човешки права, културно разнообразие и социално единство; отчетност.

Етикетът е морална награда, символ на престиж и стимул за общините да подобряват своето управление в услуга на гражданското общество.

Въз основа на подадените документи от общините, резултатите от анкетно проучване сред гражданите им и докладите на двама независими експерти, Комисията за присъждане на Етикета взе решение общо 17 български общини да получат Етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Отличените общини, освен община Вълчи дол,  в приключилата четвърта процедура са Банско, Бяла слатина, Габрово, Горна Оряховица,  Девня, Димитровград,  Добрич,  Кнежа, Павликени, Поморие, Русе, Самоков, Свищов, Смядово, Троян и Търговище.

Главната цел на инициативата е да се насърчават усилията на местните власти за формиране и прилагане на по-ефективни политики, насочени към силно и жизнено местно самоуправление.

България е първата държава-членка на Съвета на Европа, която през 2010 г. получи акредитация от СЕ да присъжда на свои общини Етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Досега успешно са проведени три процедури по присъждането на европейския приз у нас - през 2011, през 2013 и през 2015 година, като Община Вълчи дол бе сред наградените и в третото издание на процедурата.

Виж снимки...

 

Additional information