Кандидатствайте сега и спестете 20% от цената.

Всичко за програмата – Цел; Финансиране; Кой е допустим; Кандидатстване; Оборудване; Разходи; изпълнители; Съфинансиране може да разберете от официалната интернет страница:

https://www.aresgas.bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/desireegas/

 

Additional information