На 02.04.2019г от 13:00 ч. в заседателна зала на Община Вълчи дол ще се проведе семинар на следната тема  Условия за финансиране по ПРСР 2014-2020г и оснвно по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства"

 

Ще бъде изнесена и презнтация от ОИЦ Варна за работа в системата на ИСУН 2020.

 

Additional information