Уважаеми съграждани,

В края на 2021 година драстично бе завишена стойността на електрическата енергия. Почти тройно е увеличението за последния месец на сметката за ел. енергия, която Община Вълчи дол трябваше да заплати. В тази връзка се налага да бъдат предприети мерки за справяне с извънредната ситуация.

Временно ще бъде въведен режим на уличното осветление, както следва:

  • За град Вълчи дол улично осветление ще има /през стълб/:
  • от 17:30 до 00:00 часа
  • от 5:30 до 7:00 часа
  • За останалите населени места в общината улично осветление ще има:
  • от 17:30 до 21:30 часа
  • от 5:30 до 7:00 часа.

Общата стойност на платената фактура от Община Вълчи дол за разходвана електроенергия през месец ноември 2021 година е 58 384,47 лева, докато за месец октомври 2021 потреблението на ел. енергия е било на стойност 20 951, 47 лева. Разликата между двете фактури е 37 433,00 лева.

Направената прогнозна сметка за стойността на ел. енергията, която Община Вълчи дол ще заплати за 2022 година е в приблизителен размер от 700 000 лева.

Вече са предприети мерки за намаляване на разходите за ел. енергия в общинските обекти, но най-висок разход от тях генерира уличното осветление.

То е една от дейностите, чиито разходи се покриват изцяло от местните приходи, а приходите в общинския бюджет са минимални. Драстичното увеличаване на цената му води и до ограничаване на средствата, планирани за други дейности.

Нашата община не разполага с допълнителен финансов ресурс, с който да компенсира разходите в цената на уличното осветление.

Ето защо се налага да се въведе ограничаване на режима на уличното осветление.

Мярката е временна и ще бъде в сила докато ситуацията с постоянно нарастващата цена на ел. енергията се регулира и се намери механизъм за компенсиране на общините за увеличените в пъти разходи за електричество.

Благодарим за проявеното разбиране от Ваша страна!

 

Общинска администрация – Вълчи дол

 

Additional information